Svetovanje, projektiranje

Sestavni del izvedbenega procesa na določenem projektu je tudi tehnično svetovalna dejavnost. Na osnovi našega standardnega proizvodnega programa vam nudimo tudi ustrezno svetovanje skozi upoštevanje vaših želja in predlogv. Na osnovi dogovorjenih tehnično tehnoloških detajlov vam izdelamo ustrezno ponudbo.

Dolgoletne operativne delovne izkušnje s proizvodnjo in z njo povezanimi procesi in tehnologijami, nam dajejo ogromno bazo znanja in izkušenj katera s pridom izkoriščamo pri svetovanju avtomatizacije v proizvodnjah, predvsem z namenom povečanja produktivnosti.

Glavna podporna dejavnost tehničnemu svetovanju je snovanje, projektiranje izdelka, naj si gre za preprost izdelek iz standardnega proizvodnega programa (jeklene konstrukcije, INOX ograje in ograjni elementi, kovane ograje,...), ali za kompleksnejši izdelek sistema avtomatizacije določenega tehnično - tehnološkega procesa v proizvodji. Pri omenjenem delu, 3D modeliranju, risanju in izdelavi tehnične dokumentacije, uporabljamo nameska CAD programska orodja.

''prototyping''

Prototipna strojegradnja ali ''prototyping'' predstavlja ''nulto'' serijo izdelave določenega stroja, sistema, postrojenja, linije. Prototipni sistemi, so sistemi po naročilu kupca (''fit to skin''), izven kakršnih koli standardnih okvirjev. Praviloma so tovrstni sistemi namenjeni integraciji v proizvodnje, z namenom povečanja produktivnosti in zniževanja obratovalnih stroškov. Ker gre za strogo namenske in večkrat tehnično kompleksnejše sisteme je predpogoj uspešne realizacije naročila, ustrezno projektno vodenje, z dobro organizirano lastno proizvodnjo in mrežo kooperacijskih proizvodenj ter dobaviteljev.

strojegradnja

strojna baza znanja
''MECHANICAL ENGINEERING''


Nekajletne razvojne izkušnje iz področja strojegradnje, snovanja in projektriranja specialnih, namenskih strojev in naprav, nam zagotavlajo dovoljšnjo bazo znanja iz različnih področij strojništva. Pri izdelavi tovrstnih sistemov nam veliko prednost predstavlajajo tudi lastne proizvodne kapacitete, pri izdelavi jeklenih konstrukcij, določenih mehanskih obdelavah, elektrifikaciji, montaži in zagonu. Skozi fazo prototipne strojegradnje, izdelava prototipnih sistemov kateri se testirajo v prostorih naše proizvodnje, pridemo do željenega učinka in temeljev za začetek maloserijske proizvodnje, ponovitev, ACSIS sistemi.

''ACSIS'' sistemi
avtomatizacija


Plod znanja in izkušenj smo uspešno združili pod blagovno znamko ''ACSIS'' (automated cost saving industry solutions), katera zastopa razvoj, izdelavo in integracijo sistemov za površinsko obdelavo ploskih kovinskih izelkov ali polizdelkov, kot dopolnitev tehnologijam izsekavanja (štancanja), laserskega razreza, vodno-abrazivnega razreza in plazemskega razreza. Z omenjenimi sistemi zagotavljamo vtomatizacijo tehnologij brušenja, satiniranja in poliranja.