Proizvodni program

Najpogostejši izdelki v našem proizvodnem programu so nosilne jeklene konstrukcije, kovane ograje, nadstreški, inox ograje in razni gradbeni pripomočki kot so; zidarske stolice, zidarske temeljne spone, maltarke, itd. Stopnje protikorozijske zaščite na jeklenih izdelkih so lahko različne. Najpogosteje uporaljene metode protikorozijske zaščite so mokro barvanje, prašno barvanje, vroče ali galvansko pocinkanje in kataforeza. Na spodnjih povezavah lahko vidite nekaj referenčnih primerov.

Pristop

Vsak projekt se začne z ustrezno komunikacijo, svetovanjem o tehnični rešitvi, izvedbo študije izvedljivosti. V tej fazi so upoštevane vaše zahteve in robni pogoji, seveda znotraj realnih tehničnih okvirjev. Na podlagi pridobljenih informacij in po potrditvi predlaganega ''koncepta'' rešitve vam izdelamo ustrezno zavezujočo ponudbo za izvedbo. Začetne, predhodno opisane aktivnosti sodijo v fazo pridobivanja naročila zato so brezplačne in vam jih ne zaračunavamo.


Sledi faza snovanja, projektiranja, naj si gre za enostaven ali kompleksnejši izdelek, postopek se ne spreminja. Naredimo ustrezno delavniško dokumentacijo z vsemi detalji in kosovnicami. Za izdelavo delavniške dokumentacije se uporabljajo 2D in 3D računalniška orodja. Izvedejo se tudi ustrezni statični, trdnostni in kinematičnni preračuni, kateri so osnova za določitev ustreznosti vgrajenih materialov.


Naslednja stopnja je proizvodnja, oziroma izdelava. Izdelava se v celoti vrši v delavnici na naslovu podjetja. Izdelava zajema tehnološke operacije kot so razrez materiala, preoblikovanje (krivljenje), spajanje oziroma varjenje, vrtanje, bruženje, struženje,... Vse nadaljnje obdelave kot so vroče pocinkanje in prašno barvanje izvajamo kooperacijsko s pogodbenimi partnerji. Proizvodne kapacitete uporabljamo tudi za storitveno dejavnost v smislu tehnoloških storitev razreza in spajanja, varjenja jeklenih materialov.


Kot zaključek procesa izdelave vršimo tudi končno montažo na objektu, oziroma terenu. Vršimo montažo izključno svojih navedenih izdelkov. Pri večjih in težjih izdelkih, konstrukcijah, se poslužujemo uporabe avtodvigala.

Blagovna znamka ''acsis''

Blagovna znamka ACSIS zajema razvoj in izdelavo strogo namenskih proizvodnih postrojenj, linij, namenjenih površinski obdelavi ploskovnih kovinskih izdelkov in polizdelkov, kot nadgradnja tehnologiji štancanja, laserskega razreza, plazemskega razreza in abrazivno vodnega razreza materiala. Glavni namen omenjene tehnologije je odstranitev ostrih robov (v angleščini ''deburring'') in obdelava površine ploskih kosov s tehnologijami grobega in finega brušenja, satiniranja, poliranja,...

Celotno postrojenje se sestoji iz obdelovalnega stroja, standardne variante X-200, X-300 in DB-400 in perifernih sistemov kot so transportni sistemi, zalogovniki, obračelne enote,...Glavni doprinos tovrstnih sistemov je povečanje produktivosti, privarčevanje obratovalnih stroškov na račun logistike tehnološkega procesa, zagotavljanje stabilnosti kvalitete. Obdelovalni stroj se sestoji iz poljubnega števila obdelovalnih planetarnih enot (do šest enot v nizu), odvisno od zahtevane površine kosa po obdelavi, transportnega sistema, permanentnega mageneta in demagetizacije, rezervoarja z obdelovalno emulzijo, črpalke, filtra in vizualizacijskega vmesnika. Stroj omogoča zelo natančno obdelavo površin, oziroma zelo natančno regulacijo orodja v vertikalni smeri, z delitvijo 0,02mm, kar zagotavljamo s kombinacijo krogličnega vretena, servo motorja in krogličnih tirnih vodil.

DB-400

Navedene tehnologije razreza pločevin, predvsem gre tukaj za kovinske materiale (jekla in barvne kovine), so tehnološko dovršeni postopki in v veliki meri zastopani v industrijskih proizvodnjah. Edina pomanjkljivost, katera je skupna vsem postopkom razreza kovinskih materialov je oster rob kateri ostane na kosu po razrezu (angleško ''burr''), kateri je nezaželen v nadaljnjih tehnoloških postopkih in moteč pri končnem izdelku. Odvisno od narave izdelka, njegove funkcije, je potrebno oster rob odstraniti. Oster rob je logična posledica preoblikovanja materiala na mestu med nožem in matrico orodja pri ''štancanju'' ali posledica visoko energijskega snopa plazme, laserja, vodno-abrazivnega curka. Obstoječi oziroma stari postopki odstranjevanja nastalega robu, kot je tako imenovani ''rotofinish'', so časovno potratni in prostorsko zaradi hrupa po navadi dislocirani od proizvodnje, kar predstavlja nepotrebno logistiko. Prednost našega sistema je da ni dislociran od same proizvodnje in je integriran v proizvodni proces.

Naše postrojenje prilagodimo velikosti, materialu in debelini izdelka. Ker smo vezani na predhoden tehnološki proces razreza nam le ta definira takt in obratovalni cikel, to je najpomembnejši parameter postrojenja. Osnovo, bazo postrojenja predstavlja stroj za površinsko obdelavo ploskih kovinskih izdelkov. Stroj se sestoji iz nosilnega jeklenega ogrodja, rezervoarja za obdelovalno emulzijo, transportnega sistema in planetarnih obdelovalnih enot, število le teh je odvisno od tehnoloških zahtev in obratovalnega takta, katere izvirajo iz narave izdelka in predhodnega tehnološkega procesa. Vsi električni pogoni na stroju so ustrezno krmiljeni preko centralne PLC enote in tako v vsakem trenutku lahko zagotavljamo ustrezne tehnološke parametre z regulacijo fizikalnih veličin. Osrednji del avtomatizacije celotnega procesa predstavljajo trije velikostni razredi strojev, opredelimo jih po delovni širini transportnega traku in sicer X-200, X-300 in DB-400, širina traku 200, 300 in 400mm.

integracija